Je zoekt zin te geven aan je leven, een zin die leidt tot je altijd te overtreffen, tot vreugde krijgen en geven? Je wilt avontuur, spel, inspanning, gedeeld ideaal beleven met anderen? Je wilt leren te dienen in een sfeer van vertrouwen en verantwoordelijkheid?

Kom en zie wat er in onze eenheden gebeurt!

Gezondheid — Karakter

Volgens de honderdjarige traditie van Baden-Powell, is scouting een ideale aanvulling van de opvoeding thuis en op school: die heeft als doel mannen en vrouwen te vormen met karakter, bewust van hun waardigheid en loyaal, in goede gezondheid, die hun verstand kunnen gebruiken op een creatieve manier, in staat om hun leven op te bousen en de obstakels op die weg te boven te komen met optimisme.

Vreugde

Met een integrale ontwikkeling van de menselijke persoon in het oog, erft Europascouting de traditie van E.P. Jacques Sévin, en houdt de volheid van de geestelijke dimensie in bij de jongeren.

Dienstbaarheid

Als burgers van hun gewest, van België en van Europa hebben Franstalige en Nederlandstalige Scouts en Gidsen eenheden over heel het land gelanceerd. Ze zijn, over de grenzen heen, in 18 Europese landen aanwezig.

Meer weten…

I have over and over again explained that the purpose of the Boy Scout and Girl Guide Movement is to build men and women as citizens endowed with the three H's namely, Health, Happiness and Helpfulness. The man or woman who succeeds in developing these three attributes has secured the main steps to success this Life (Lord Robert Baden Powell of Gilwell).